Kvinnoläkarna är en privat gynekologisk mottagning. Vi har avtal med landstinget. Läkarbesök kostar 320 kr.
I privat regi har vi ett samarbete med Carl von Linné kiniken i Uppsala och IVF-kliniken i Falun avseende
IVF (provrörsbefruktning).


 

OBS! Vi har flyttat till Legeringsgatan 2 i Kopparlunden.